Chim giống - ra ràng In
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 25 Tháng 12 2015 14:04
Bocauphaptaynguyen.com_-131-
Chim giống tự lập dưới 3 tháng tuổi
11009088_1395626297416787_6275769596792483789_n
Chim ra ràng - Chim này sẽ làm giống ( To khỏe) 

11252721_1450453215267428_705548992834204651_n
Chim ra ràng 
11110863_1438498506462899_4695459579988936202_n
Chim ra ràng - Chim này sẽ làm giống
11183350_1438508386461911_6628921066330805814_n
Chim ra ràng - Chim này sẽ làm giống

Chim giống - ra ràng
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 12 2015 14:16